Tài khoản mã số #1606

Garena trắng thông tin, còn 6k vàng, 2700ruby, 5 vé quay kho báo

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1606
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1606
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1606
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1606
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1606
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1606
150,000đ
Tài khoản đã bán
Rank Bạch kim V
Bậc ngọc 51
Vàng còn 6,198

Bình luận