Tài khoản mã số #1608

Garena trắng thông tin, 1 thẻ đổi tên ,có airi

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1608
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1608
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1608
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1608
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1608
70,000đ
Tài khoản đã bán
Rank Bạc III
Bậc ngọc 37
Vàng còn 1,293

Bình luận