Tài khoản mã số #1622

Garena trắng thông tin. Có thẻ đổi tên

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1622
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1622
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1622
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1622
50,000đ
Tài khoản đã bán
Rank Bạc III
Bậc ngọc 60
Vàng còn 2,877

Bình luận