Tài khoản mã số #1630

Garena trắng thông tin, còn 17k vàng

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1630
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1630
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1630
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1630
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1630
30,000đ
Tài khoản đã bán
Rank Đồng III
Bậc ngọc 28
Vàng còn 17,949

Bình luận