Tài khoản mã số #1631

Garena trắng thông tin, còn 6k vàng

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1631
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1631
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1631
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1631
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1631
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1631
30,000đ
Rank Bạc II
Bậc ngọc 34
Vàng còn 5,762

Bình luận