Tài khoản mã số #1640

Garena trắng thông tin, có ryoma

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1640
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1640
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1640
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1640
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1640
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1640
70,000đ
Tài khoản đã bán
Rank Bạc III
Bậc ngọc 37
Vàng còn 2,134

Bình luận