Tài khoản mã số #1643

Garena trắng thông tin, còn 1k2 ruby

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1643
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1643
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1643
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1643
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1643
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1643
50,000đ
Tài khoản đã bán
Rank Bạch kim IV
Bậc ngọc 62
Vàng còn 19

Bình luận