Tài khoản mã số #1644

Garena trắng thông tin, có ngộ không và tulen

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1644
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1644
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1644
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1644
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1644
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1644
100,000đ
Tài khoản đã bán
Rank Bạc I
Bậc ngọc 41
Vàng còn 6,838

Bình luận