Tài khoản mã số #1646

Garena trắng thông tin, còn 16k vàng

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1646
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1646
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1646
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1646
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1646
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1646
70,000đ
Tài khoản đã bán
Rank Bạc III
Bậc ngọc 56
Vàng còn 16,134

Bình luận