Tài khoản mã số #1647

Garena trắng thông tin, 7k vàng, có the flash, 1 thẻ đổi tên

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1647
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1647
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1647
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1647
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1647
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1647
100,000đ
Tài khoản đã bán
Rank Bạc II
Bậc ngọc 36
Vàng còn 7,342

Bình luận