Tài khoản mã số #1649

Garena trắng thông tin, còn 8k vàng, 1 thẻ đổi tên

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1649
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1649
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1649
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1649
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1649
70,000đ
Rank Bạc II
Bậc ngọc 41
Vàng còn 8,931

Bình luận