Tài khoản mã số #1651

Garena trắng thông tin, còn 9k vàng, 864ruby, 1 thẻ đổi tên

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1651
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1651
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1651
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1651
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1651
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1651
50,000đ
Tài khoản đã bán
Rank Bạch kim V
Bậc ngọc 54
Vàng còn 9,198

Bình luận