Tài khoản mã số #1655

Garena trắng thông tin, còn 12k vàng

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1655
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1655
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1655
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1655
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1655
30,000đ
Rank Đồng I
Bậc ngọc 28
Vàng còn 12,360

Bình luận