Tài khoản mã số #1656

Garena trắng thông tin,còn 15k vàng

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1656
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1656
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1656
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1656
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1656
50,000đ
Rank Bạc III
Bậc ngọc 42
Vàng còn 15,132

Bình luận