Tài khoản mã số #1657

Garena trắng thông tin, còn 12k vàng, 1 thẻ đổi tên

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1657
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1657
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1657
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1657
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1657
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1657
60,000đ
Rank Bạc I
Bậc ngọc 40
Vàng còn 12,776

Bình luận