Tài khoản mã số #1659

Garena trắng thông tin, còn 9k vàng

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1659
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1659
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1659
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1659
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1659
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1659
70,000đ
Rank Vàng IV
Bậc ngọc 43
Vàng còn 9,874

Bình luận