Tài khoản mã số #1662

Garena trắng thông tin, còn 5k vàng

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1662
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1662
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1662
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1662
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1662
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1662
70,000đ
Tài khoản đã bán
Rank Bạc III
Bậc ngọc 32
Vàng còn 5,668

Bình luận