Tài khoản mã số #1668

Garena trắng thông tin, còn 11k vàng, có omen, 2 thẻ đổi tên

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1668
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1668
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1668
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1668
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1668
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1668
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1668
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1668
250,000đ
Tài khoản đã bán
Rank Vàng II
Bậc ngọc 54
Vàng còn 11,071

Bình luận