Tài khoản mã số #1674

Garena trắng thông tin, còn 11k vàng

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1674
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1674
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1674
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1674
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1674
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1674
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1674
170,000đ
Tài khoản đã bán
Rank Bạch kim I
Bậc ngọc 73
Vàng còn 11,153

Bình luận