Tài khoản mã số #1677

Garena trắng thông tin, còn 8k vàng , 1 thẻ đổi tên

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1677
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1677
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1677
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1677
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1677
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1677
60,000đ
Rank Vàng IV
Bậc ngọc 45
Vàng còn 8,822

Bình luận