Tài khoản mã số #1679

Garena trắng thông tin, còn 9k vàng

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1679
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1679
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1679
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1679
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1679
20,000đ
Tài khoản đã bán
Rank Đồng III
Bậc ngọc 23
Vàng còn 9,909

Bình luận