Tài khoản mã số #1681

Garena trắng thông tin, còn 10k vàng, 1 thẻ đổi tên

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1681
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1681
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1681
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1681
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1681
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1681
170,000đ
Rank Bạc I
Bậc ngọc 67
Vàng còn 10,420

Bình luận