Tài khoản mã số #1690

Garena trắng thông tin, còn 8k vàng

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1690
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1690
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1690
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1690
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1690
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1690
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1690
30,000đ
Tài khoản đã bán
Rank Vàng IV
Bậc ngọc 44
Vàng còn 8,107

Bình luận