Tài khoản mã số #1692

Garena trắng thông tin, còn 9k vàng

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1692
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1692
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1692
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1692
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1692
50,000đ
Rank Bạc III
Bậc ngọc 49
Vàng còn 9,001

Bình luận