Tài khoản mã số #1693

Garena trắng thông tin, còn 17k vàng

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1693
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1693
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1693
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1693
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1693
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1693
30,000đ
Tài khoản đã bán
Rank Bạc III
Bậc ngọc 42
Vàng còn 17,819

Bình luận