Tài khoản mã số #1696

Garena trắng thông tin, còn 12k vàng, có ryoma

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1696
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1696
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1696
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1696
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1696
100,000đ
Tài khoản đã bán
Rank Vàng II
Bậc ngọc 45
Vàng còn 12,997

Bình luận