Tài khoản mã số #1700

Garena trắng thông tin, còn 14k vàng, skin teemee ngon

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1700
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1700
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1700
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1700
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1700
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1700
250,000đ
Rank Bạch kim III
Bậc ngọc 59
Vàng còn 14,620

Bình luận