Tài khoản mã số #1701

Garena trắng thông tin, còn 9k vàng

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1701
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1701
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1701
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1701
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1701
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1701
70,000đ
Rank Vàng IV
Bậc ngọc 51
Vàng còn 9,926

Bình luận