Tài khoản mã số #1706

Garena trắng thông tin, còn 7k vàng, 35 quân huy,1 thẻ đổi tên

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1706
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1706
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1706
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1706
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1706
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1706
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1706
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1706
90,000đ
Tài khoản đã bán
Rank Bạch kim V
Bậc ngọc 81
Vàng còn 7,124

Bình luận