Tài khoản mã số #1708

Garena trắng thông tin, 598ruby

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1708
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1708
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1708
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1708
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1708
30,000đ
Rank Đồng I
Bậc ngọc 49
Vàng còn 2,700

Bình luận