Tài khoản mã số #1710

Garena trắng thông tin, còn 13k vàng, 1 thẻ đổi tên

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1710
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1710
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1710
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1710
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1710
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1710
90,000đ
Rank Vàng III
Bậc ngọc 52
Vàng còn 13,211

Bình luận