Tài khoản mã số #1711

Garena trắng thông tin, còn 8k vàng, 1 thẻ đổi tên

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1711
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1711
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1711
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1711
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1711
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1711
90,000đ
Tài khoản đã bán
Rank Bạc I
Bậc ngọc 48
Vàng còn 8,922

Bình luận