Tài khoản mã số #1713

Garena trắng thông tin, còn 14k vàng, có ngộ không, airi xanh lá, tulen ngon

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1713
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1713
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1713
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1713
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1713
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1713
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1713
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1713
300,000đ
Tài khoản đã bán
Rank Vàng I
Bậc ngọc 64
Vàng còn 14,119

Bình luận