Tài khoản mã số #1715

Garena trắng thông tin, còn 14k vàng, 114 quân huy, 1300 ruby, 1 thẻ đổi tên

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1715
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1715
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1715
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1715
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1715
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1715
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1715
120,000đ
Rank Bạc I
Bậc ngọc 50
Vàng còn 14,158

Bình luận