Tài khoản mã số #1718

Garena trắng thông tin, còn 7k vàng, 1 thẻ đổi tên

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1718
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1718
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1718
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1718
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1718
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1718
90,000đ
Tài khoản đã bán
Rank Bạch kim V
Bậc ngọc 56
Vàng còn 7,687

Bình luận