Tài khoản mã số #1720

Garena trắng thông tin, cờn 7k vàng

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1720
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1720
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1720
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1720
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1720
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1720
70,000đ
Rank Bạc III
Bậc ngọc 36
Vàng còn 7,245

Bình luận