Tài khoản mã số #1723

Garena trắng thông tin, còn 7k vàng

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1723
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1723
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1723
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1723
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1723
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1723
70,000đ
Rank Bạc I
Bậc ngọc 31
Vàng còn 7,282

Bình luận