Tài khoản mã số #1724

Garena trắng thông tin, có ngộ không, zuka

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1724
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1724
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1724
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1724
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1724
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1724
70,000đ
Tài khoản đã bán
Rank Đồng III
Bậc ngọc 47
Vàng còn 2,466

Bình luận