Tài khoản mã số #1725

Garena trắng thông tin, 1 thẻ đổi tên

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1725
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1725
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1725
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1725
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1725
20,000đ
Rank Bạc II
Bậc ngọc 29
Vàng còn 1,445

Bình luận