Tài khoản mã số #1731

Garena trắng thông tin, còn 8k vàng, 640ruby

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1731
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1731
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1731
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1731
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1731
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1731
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1731
150,000đ
Rank Bạch kim III
Bậc ngọc 84
Vàng còn 8,869

Bình luận