Tài khoản mã số #1735

Garena trắng thông tin, nhiều bảng ngọc

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1735
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1735
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1735
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1735
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1735
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1735
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1735
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1735
100,000đ
Tài khoản đã bán
Rank Vàng IV
Bậc ngọc 85
Vàng còn 1,769

Bình luận