Tài khoản mã số #1740

Garena trắng thông tin, có ngộ khôngm fennik, nhiều bảng ngọc

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1740
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1740
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1740
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1740
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1740
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1740
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1740
200,000đ
Tài khoản đã bán
Rank Bạc I
Bậc ngọc 74
Vàng còn 2,566

Bình luận