Tài khoản mã số #1742

Garena trắng thông tin, còn 10k vàng, tướng nhiều

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1742
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1742
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1742
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1742
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1742
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1742
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1742
270,000đ
Rank Bạc III
Bậc ngọc 36
Vàng còn 10,632

Bình luận