Tài khoản mã số #1744

Garena trắng thông tin, còn 6k vàng

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1744
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1744
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1744
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1744
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1744
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1744
40,000đ
Tài khoản đã bán
Rank Bạch kim V
Bậc ngọc 42
Vàng còn 6,439

Bình luận