Tài khoản mã số #1749

Garena trắng thông tin, còn 6k vàng

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1749
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1749
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1749
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1749
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1749
30,000đ
Tài khoản đã bán
Rank Bạc II
Bậc ngọc 31
Vàng còn 6,444

Bình luận