Tài khoản mã số #1753

Dư 10 quân huy

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1753
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1753
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1753
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1753
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1753
50,000đ
Rank Bạc I
Bậc ngọc 29
Vàng còn 6,730

Bình luận