Tài khoản mã số #1754

Garena trắng thông tin, còn 14k vàng, có ngộ không

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1754
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1754
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1754
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1754
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1754
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1754
140,000đ
Rank Bạc II
Bậc ngọc 57
Vàng còn 14,119

Bình luận