Tài khoản mã số #1755

Garena trắng thông tin, có ngộ không và 1 thẻ đổi tên

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1755
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1755
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1755
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1755
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1755
70,000đ
Tài khoản đã bán
Rank Bạc III
Bậc ngọc 36
Vàng còn 70

Bình luận