Tài khoản mã số #1757

Garena trắng thông tin, còn 12k vàng, 1 thẻ đổi tên

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1757
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1757
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1757
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1757
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1757
40,000đ
Tài khoản đã bán
Rank Bạc II
Bậc ngọc 27
Vàng còn 12,490

Bình luận