Tài khoản mã số #1760

Garena trắng thông tin, còn 8k vàng, có tulen

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1760
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1760
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1760
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1760
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1760
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1760
60,000đ
Tài khoản đã bán
Rank Vàng IV
Bậc ngọc 51
Vàng còn 7,542

Bình luận